Đăng ký tham gia Hà Nội Animation Camp 2019

Bạn vui lòng hoàn thành mẫu đơn đăng ký bên dưới. Do quy mô chương trình có hạn để đảm bảo chất lượng nên bạn chỉ thực hiện thủ tục trại phí và các thủ tục khác khi có email hướng dẫn cụ thể từ Red Cat. 

 
Vui lòng chọn chương trình bạn muốn đăng ký *
Đối với Chương trình nâng cao, các bạn vui lòng gửi sản phẩm animation đã thực hiện để Giảng viên đánh giá và chọn chương trình phù hợp
Vui lòng sử dụng tiếng Việt có dấu
Lĩnh vực chuyên sâu mà bạn muốn tìm hiểu trong và sau kỳ trại? *
Bạn thuộc chương trình ưu đãi nào
Bạn biết về chương trình qua kênh nào? *

novaedu.vn

Nhà A, số 22 Thành Công, Ba Đình, Hà Nội