KHÓA HỌC tại Red cat academy

 

Khoá học của Red Cat Academy được phát triển dựa trên 3 nền tảng bao gồm Tư Duy Sáng Tạo, Tư Duy Định Hướng và Kỹ năng giải quyết vấn đề. Các khoá học bao gồm: Tư Duy Hình Ảnh, Vẽ Tay, Animation và Thiết Kế Đồ Hoạ.

 

Khóa học Tư Duy Hình Ảnh và Vẽ Tay (TP.HCM và Online)

 Khoá học Tư Duy Hình Ảnh và Vẽ Tay Offline  Thời gian học: 6 tuần Học phí: 3,5tr  Tìm hiểu chi tiết

Khoá học Tư Duy Hình Ảnh và Vẽ Tay Offline

Thời gian học: 6 tuần

Học phí: 3,5tr

Tìm hiểu chi tiết

 Khoá học Tư Duy Hình Ảnh và Vẽ Tay Online  Thời gian học: 30 ngày Học phí: 2,5tr  Tìm hiểu chi tiết

Khoá học Tư Duy Hình Ảnh và Vẽ Tay Online

Thời gian học: 30 ngày

Học phí: 2,5tr

Tìm hiểu chi tiết

 

KHOÁ HỌC VẼ MINH HOẠ (TP.HCM)

 Khoá học Vẽ minh hoạ (2D Vector Illustration) bằng Illustrator Thời gian học: 8 tuần Học phí: 4,5tr  Tìm hiểu chi tiết

Khoá học Vẽ minh hoạ (2D Vector Illustration) bằng Illustrator

Thời gian học: 8 tuần

Học phí: 4,5tr

Tìm hiểu chi tiết

 

Khoá học Tư Duy Sáng Tạo và Animation (TP.HCM, Hà Nội và Online)

 Khoá học Tư Duy Sáng Tạo và Animation Cơ Bản ( TP.HCM và Hà Nội)  Thời gian học: 12 tuần Học phí: Từ 6tr - 7,5tr  Tìm hiểu chi tiết

Khoá học Tư Duy Sáng Tạo và Animation Cơ Bản ( TP.HCM và Hà Nội)

Thời gian học: 12 tuần

Học phí: Từ 6tr - 7,5tr

Tìm hiểu chi tiết

 Khoá học Animation Typography Online  Thời gian học: 2 - 4 tuần Học phí: 2,5tr  Tìm hiểu chi tiết

Khoá học Animation Typography Online

Thời gian học: 2 - 4 tuần

Học phí: 2,5tr

Tìm hiểu chi tiết

 Khoá học Tư Duy Sáng Tạo và Animation Nâng Cao ( TP.HCM)  Thời gian học: 12 tuần Học phí: 10tr  Tìm hiểu chi tiết

Khoá học Tư Duy Sáng Tạo và Animation Nâng Cao ( TP.HCM)

Thời gian học: 12 tuần

Học phí: 10tr

Tìm hiểu chi tiết

 Khoá học Tư Duy Sáng Tạo và Animation Online (Cơ bản + Nâng Cao)  Thời gian học: 6-8 tuần Học phí: 8,5tr  Tìm hiểu chi tiết

Khoá học Tư Duy Sáng Tạo và Animation Online (Cơ bản + Nâng Cao)

Thời gian học: 6-8 tuần

Học phí: 8,5tr

Tìm hiểu chi tiết

 

Khoá học 3D Motion Design và C4D

 
 
 Khoá học Basics of 3D Motion Design và C4D Online  Thời gian học: 24 bài giảng online Học phí: 3,5tr  Tìm hiểu chi tiết

Khoá học Basics of 3D Motion Design và C4D Online

Thời gian học: 24 bài giảng online

Học phí: 3,5tr

Tìm hiểu chi tiết