KHOÁ HỌC ONLINE

Khoá học Online tại Red Cat Academy bao gồm những khoá học dài từ 1-2 tháng và những khoá học tiện dụng với thời lượng ngắn giúp cho các bạn có thể tiếp thu kiến thức nhanh chóng, hiệu quả.

 

tư duy hình ảnh & vẽ tay ONLINE

Số lượng bài giảng: 30 bài

Thời gian học: 1 tháng

Học phí: 2.500.000VND

tư duy sáng tạo & animation ONLINE

Số lượng bài giảng: 68 bài

Thời gian học: 2-2,5 tháng

Học phí: 8.500.000VND

3D Motion Design & C4D ONLINE

Số lượng bài giảng: 26 bài

Thời gian học: 2-3 tuần

Học phí: 3.500.000VND

Vẽ minh hoạ 2D illustration ONLINE

Số lượng bài giảng: > 36 bài

Thời gian học: 12 tuần

Học phí: 3.500.000VND

LYRICS ANIMATION

Thời lượng bài giảng: > 8 tiếng

Trình độ: Từ dễ đến khó, chưa biết gì vẫn học được.

Phần mềm: After Effects, Illustrator

Học phí: 1,500,000 VND

ÁC MỘNG ĐÊM HALLOWEEN

Thời lượng bài giảng: > 2 tiếng

Trình độ: Cơ bản, bạn chưa biết gì vẫn học được.

Phần mềm: After Effects, Illustrator

Học phí: 350,000 VND

Lượn xe với NINJA LEAD

Thời lượng bài giảng: 2,5 tiếng

Trình độ: Bạn cần biết cơ bản After Effects

Phần mềm: After Effects, Illustrator

Học phí: 350,000 VND