Tự học cùng Red Cat Academy

Ngoài việc đi học tại trường lớp, bạn cũng có thể tự học Animation, tự học vẽ bằng những bài giảng do Red Cat Academy thực hiện nhé.