cập nhật Kiến thức cùng red cat

Mỗi tuần chúng tôi dành nhiều thời gian nghiên cứu và viết những chủ đề xoay quanh lĩnh vực thiết kế sáng tạo, animation, phim,.. cũng như những kỹ năng mềm, tư duy sáng tạo để các bạn có thể cập nhật cho việc học của mình. Nếu có chủ đề nào bạn muốn Red Cat viết, đừng ngại email cho chúng tôi nhé.