Nguyễn Thúy Bắc - Giảng viên khóa "Tư duy hình ảnh và Vẽ tay"

"Chỉ cần đam mê là động lực thì giấc mơ dù viển vông cũng thành hiện thực"


trần phương anh - Giảng viên khóa "Tư duy sáng tạo và animation cơ bản"

Trần Phương Anh: Câu chuyện về nữ giảng viên Motion duy nhất tại Red Cat Academy


Trần Hùng Minh - Giảng viên khóa "Tư duy sáng tạo và animation cơ bản"

Trần Hùng Minh: Phẩm chất để tạo nên một Motion Designer giỏi đó là sự kiên nhẫn


Nguyễn Hữu Đạt - Giảng viên khóa "Tư duy sáng tạo và animation cơ bản" tại Hà Nội

Nguyễn Hữu Đạt: "Truyền cảm hứng cho các bạn trẻ là động lực làm việc của tôi!"