Nguyễn Thúy Bắc - Giảng viên khóa "Tư duy hình ảnh và Vẽ tay"

"Chỉ cần đam mê là động lực thì giấc mơ dù viển vông cũng thành hiện thực"