LỊCH KHAI GIẢNG VÀ HỌC PHÍ

ƯU ĐÃI DÀNH CHO CÁC HỌC VIÊN RED CAT ACADEMY

  1. Ưu đãi dành cho HV cũ: Giảm 5% học phí.

  2. Đăng ký chuỗi 2 lớp: Giảm 10% tổng học phí.

  3. Đăng ký chuỗi 3 lớp: Giảm 15% tổng học phí.

  4. Đăng ký chuỗi 4 lớp: Giảm 20% tổng học phí.

  5. Đăng ký nhóm từ 2 học viên trở lên: Giảm 5% học phí của khóa học chung cho mỗi thành viên.

  6. Sau khi đăng ký, giáo vụ sẽ thông báo số học phí chính xác qua Email.

  7. Các ưu đãi không áp dụng đồng thời. Ở mỗi lần đăng ký, mỗi học viên được nhận ưu đãi cao nhất trong các ưu đãi đủ điều kiện.

 
 

Lớp Tư Duy hình ảnh và Vẽ Tay Offline

Mã lớp Ngày khai giảng Lịch học Số buổi Địa điểm học Máy tính Học phí
RD019 22/12/2018 Thứ 7 - Chủ Nhật (18:30 - 21:00) 12 buổi TP.HCM 3.500.000 VND Đăng ký
RD020 16/02/2019 Thứ 7 - Chủ Nhật (18:30 - 21:00) 12 buổi TP.HCM 3.500.000 VND Đăng ký
RD021 13/04/2019 Thứ 7 - Chủ Nhật (18:30 - 21:00) 12 buổi TP.HCM 3.500.000 VND Đăng ký
 

Lớp Vẽ minh hoạ (2d vector illustration) bằng illustrator

Lớp RI06
Thời gian 8 tuần
Khai giảng 31/12/2018
Lịch học Thứ 2 - 6 (18:30 - 21:00)
Địa điểm học TP.HCM
Học phí 4,5 triệu VND

Lớp RI07
Thời gian 8 tuần
Khai giảng 25/3/2019
Lịch học Thứ 2 - 6 (18:30 - 21:00)
Địa điểm học TP.HCM
Học phí 4,5 triệu VND
 

Lớp Tư Duy SÁNG TẠO VÀ ANIMATION CƠ BẢN

Lớp RH08
Thời gian 9 tuần
Khai giảng 18/12/2018
Lịch học Thứ 3 - Thứ 5 (19:00 - 21:30)
Địa điểm học HÀ NỘI
Máy tính Tự chuẩn bị
Học phí 6 triệu VND

Lớp RH09
Thời gian 9 tuần
Khai giảng 07/01/2019
Lịch học Thứ 2 (19:00 - 21:30) & Thứ 7 (9:30 - 12:00)
Địa điểm học HÀ NỘI
Máy tính Tự chuẩn bị
Học phí 6 triệu VND

Lớp RH10
Thời gian 9 tuần
Khai giảng 19/03/2019
Lịch học Thứ 3 & Thứ 5 (19:00 - 21:30)
Địa điểm học HÀ NỘI
Máy tính Tự chuẩn bị
Học phí 6 triệu VND

Lớp R036
Thời gian 8 tuần
Khai giảng 24/12/2018
Lịch học Thứ 2 - 4 - 6 (9:00 - 11:30)
Địa điểm học TP.HCM
Máy tính Máy Red Cat
Học phí 7,5 triệu VND

Lớp R037
Thời gian 12 tuần
Khai giảng 17/2/2019
Lịch học Thứ 7 - Chủ Nhật (9:30 - 12:00)
Địa điểm học TP.HCM
Máy tính Máy Red Cat
Học phí 7,5 triệu VND

Lớp R038
Thời gian 12 tuần
Khai giảng 19/2/2019
Lịch học Thứ 3 - Thứ 5 (19:00 - 21:30)
Địa điểm học TP.HCM
Máy tính Máy Red Cat
Học phí 7,5 triệu VND
 

Lớp Tư Duy SÁNG TẠO VÀ ANIMATION NÂNG CAO

Lớp RA11
Thời gian 12 tuần
Khai giảng 31/12/2018
Lịch học Thứ 2 - Thứ 6 (19:00 - 21:30)
Địa điểm học TP.HCM
Máy tính Laptop cá nhân
Học phí 9 triệu VND

Lớp RA12
Thời gian 12 tuần
Khai giảng 16/2/2019
Lịch học Thứ 7 - CN (14:30 - 17:00)
Địa điểm học TP.HCM
Máy tính Máy Red Cat
Học phí 10 triệu VND

Lớp RA13
Thời gian 12 tuần
Khai giảng 01/04/2019
Lịch học Thứ 2 - Thứ 6 (19:00 - 21:30)
Địa điểm học TP.HCM
Máy tính Laptop cá nhân
Học phí 9 triệu VND
 

Lớp Tư Duy hình ảnh và Vẽ Tay ONLine

Sau khi đăng ký và hoàn thành học phí, bạn sẽ được add vào platform học Online và có thể xem ngay các bài giảng.

Học phí: 2,5 triệu

 

Lớp Tư Duy sáng tẠo và animation ONLine

Sau khi đăng ký và hoàn thành học phí, bạn sẽ được add vào platform học Online và có thể xem ngay các bài giảng.

HỌC PHÍ: 8,5 TRIỆU

 

Lớp basics of 3d motion design và c4d online

Sau khi đăng ký và hoàn thành học phí, bạn sẽ được add vào platform học Online và có thể xem ngay các bài giảng.

Học phí: 3,5 triệu