Hiểu rõ về Keyframe trong After Effects

 

Keyframe là một trong những người bạn thân thiết của Animator. Những liệu bạn đã hiễu về keyfram?


Trong bài học này bạn sẽ được học về rất nhiều loại keyframe như: Keyframe vuôn, Keyframes tròn, Cách điều khiển các keyframes để có thể làm việc tốt hơn và nhanh hơn, Rove Across Time là gì.