Đồ án Motion Graphics hợp tác với sinh viên đại học Hoa Sen

 

Tổng hợp dự án cuối khoá của sinh viên đại học Hoa Sen trong chương trình liên kết đào tạo với Red Cat Academy do anh Tuan Dinh giảng dạy. Với kiến thức nền tảng vững chắc, Red Cat tin rằng các bạn sẽ đóng góp lớn cho tương lai của ngành thiết kế sáng tạo và animation tại Việt Nam.


Bài thuyết trình dự án Lyrics Animation How Long (Charlie Puth) của nhóm Thảo Quỳnh, Xuân Hùng


Bài thuyết trình dự án Title Sequences - Ending Credtis của nhóm Khánh Chiêu, Quỳnh Anh


Bài thuyết trình dự án Lyrics Animation Thunder (Imagine Dragon) của nhóm Bải Châu, Châu Cường, Hà Châu