Showreel lớp Tư Duy Sáng Tạo và Animation Nâng Cao

 
 

Hãy cùng theo dõi các bạn khoá Tư Duy Sáng Tạo và Animation Nâng Cao tại Red Cat Academy đã tạo ra được những sản phẩm thú vị gì qua đoạn showreel dưới đây nhé!!!

Lớp Tư Duy Sáng Tạo và Motion Nâng Cao

Giảng viên: Minh Phạm, Leo Dinh


Lớp Tư Duy Sáng Tạo và Animation Nâng Cao là lớp cuối cùng và cũng là lớp khó nhất trong chương trình đào tạo của Red Cat Academy. Không chỉ khó, các bạn còn phải tiếp nhận rất nhiều kiến thức để đảm bao khi tốt nghiệp hoàn toàn đủ sức làm những dự án của khách hàng.

Sản phẩm học viên