KHOÁ HỌC TRỰC TIẾP

Khoá học trực tiếp diễn ra tại 2 trung tâm của Red Cat Academy tại Sài Gòn và Hà Nội. Giảng viên của Red Cat Academy là những người đã có kinh nghiệm và tên tuổi trong lĩnh vực hình ảnh, quảng cáo, sáng tạo, animation và motion graphics.

 
 
RCA_TuDuyHinhAnh-VeTay_Banner_O2-100.jpg

Khoá học Tư Duy Hình Ảnh & Vẽ Tay (TP.HCM)

Thời gian học: 6 tuần

Học phí: 3,5tr

Khoá học Tư Duy Sáng Tạo & Animation Cơ Bản

Thời gian học: 12 tuần

Học phí: 7,5tr

Khoá học Tư Duy Sáng Tạo & Animation Nâng Cao (TP.HCM)

Thời gian học: 12 tuần

Học phí: 10tr

 
 

Không tìm thấy khoá học TRỰC TIẾP bạn mong muốn? Hãy thử xem khoá học Online.