The Shape of Water Title Sequences: Design Styleframes - Part 1

 

Đây là một dự án nhỏ trong khoá học Design for Motion do anh Leo Dinh đứng lớp tại Red Cat Academy. Các bạn học viên sẽ chọn một bộ phim mà mình yêu thích và lên ý tưởng 3 frames cho đoạn Ending Title Sequences của phim đó. Sau khi có ý tưởng thì các bạn sẽ làm Moodboard, Sketch ra và vẽ lại trên máy tính. Để giúp cho các bạn có thể học tốt hơn thì anh Leo Dinh chọn bài của bạn Yến và demo ra một frame.

Bài tập lấy cảm hứng từ bộ phim The Shape of Water nổi tiếng.

Nếu bạn làm theo hướng dẫn của anh Leo trong tutorial lần này bạn hoàn toàn có thể thực hiên một tác phẩm giống như bức hình này.

Nếu bạn làm theo hướng dẫn của anh Leo trong tutorial lần này bạn hoàn toàn có thể thực hiên một tác phẩm giống như bức hình này.