The Shape of Water Title Sequences: Design Styleframes - Part 2

 

Đây là một dự án nhỏ trong khoá học Design for Motion do anh Leo Dinh đứng lớp tại Red Cat Academy. Các bạn học viên sẽ chọn một bộ phim mà mình yêu thích và lên ý tưởng 3 frames cho đoạn Ending Title Sequences của phim đó. Sau khi có ý tưởng thì các bạn sẽ làm Moodboard, Sketch ra và vẽ lại trên máy tính. Để giúp cho các bạn có thể học tốt hơn thì anh Leo Dinh chọn bài của bạn Yến và demo ra một frame.


Trong phần 2 nay, anh Leo Dinh sẽ hướng đẫn cho bạn cách tăng cường hình ảnh bằng việc áp dụng hiệu ứng, brush và textures trong Photoshop. 

Đây là Artwork sau khi được chăm chút tỉ mỉ bằng Photoshop