Avengers Food!

 
 

Trong tất cả các khoá học tại Red Cat Academy thì bài tập cuối khoá luôn là thử thách đáng sợ nhất. Tuy nhiên, đó cũng là cơ hội để các học viên thoả sức sáng tạo mà không có giới hạn.

Lớp Tư Duy Sáng Tạo và Animation Online R016

Giảng viên: Leo DINH

Học viên: Lê Quốc Trung


Môi trường sống trên Trái Đất và số phận của rất nhiều loài vật đang lâm nguy, đó là lúc mà biệt đôi siêu thức ăn Avenger Foods xuất hiện và giải cứu nhân loại. Đó là ý tưởng của bạn Lê Quốc Trung, học viên lớp Online R016 khi thực hiện dự án cuối khoá của mình. Cùng xem bạn ấy đã làm được những gì rồi nhé!

Thông Điệp

"ĂN CHAY SẼ GIÚP CON NGƯỜI KHỎE MẠNH, CẢ VỀ TINH THẦN VÀ THỂ CHẤT. ĐỒNG THỜI VIỆC ĂN CHAY SẼ GÓP PHẦN GIÚP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT ĐANG NGÀY CÀNG Ô NHIỄM." - Chình vì vậy bạn ấy muốn làm video này để thay đổi cách nhìn của mọi người về rau, củ, quả.


Sau khi hoàn thanh Styleframes, bạn ấy đang bắt đầu những bước đầu thực hiện Animation. Chắc chắn sẽ có rất nhiều thử thách, tuy nhiên giảng viên lớp online luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn... và feedback hết mình.