Người nghèo sẽ làm gì khi bạn cho họ tiền?

 
 

Người nghèo sẽ làm gì khi bạn cho họ tiền? Đó là câu hỏi được đặt ra bởi Give Directly dành cho các học viên lớp Animation nâng cao của Red Cat Academy.

Lớp Tư Duy Sáng Tạo và Motion Nâng Cao RA04

Giảng viên: Minh Phạm, Leo Dinh

Học viên: Vũ Thanh Tú, Trần Dương Khôi Nguyên, Nguyễn Thạch Dương, Phạm Ngọc Phương Thông, Đào Huy Phương


Sản phẩm cuối cùng của học viên


Hãy cùng tìm hiểu ý nghĩa của dự án này do chính khách hàng Give Directly cùng thực hiện với các học viên lớp Tư duy sáng tạo và Motion Nâng cao RA04.

Brief

Chúng ta thường nhận được những báo cáo nói rằng nền kinh tế thế giới đang phát triển tốt đẹp. Nhưng trên toàn thế giới, có 700 triệu người đang sống trong nghèo đói với mức chi tiêu vỏn vẹn 1 đô la mỗi ngày. Ở Đông Phi, nhiều gia đình phải sống trên các nông trại phía sau nhà máy, thiếu thốn các nhu cầu thiết yếu như nhà vệ sinh, nước sạch và rất ít được tiếp cận với các dịch vụ y tế. Vậy nếu chúng ta gửi tặng tiền mặt trực tiếp cho họ thì sao? Và nếu ta chu cấp cho tất cả mọi người trên thế giới những nhu yếu phẩm thì sẽ thế nào?

Một câu hỏi khó đòi hỏi các học viên phải vắt óc suy nghĩ, không những về phần hình ảnh mà còn về phần chuyển động.