ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐÀ NẴNG ANIMATION CAMP 2018

Bạn vui lòng hoàn thành mẫu đơn đăng ký bên dưới. Do quy mô chương trình có hạn để đảm bảo chất lượng nên bạn chỉ thực hiện thủ tục trại phí và các thủ tục khác khi có email hướng dẫn cụ thể từ Red Cat. 

 
Họ Tên *
Họ Tên
Lĩnh vực chuyên sâu mà bạn muốn tìm hiểu trong và sau kỳ trại? *
Bạn biết về chương trình qua kênh nào? *

 

Đà Nẵng Animation Bootcamp 2018

Phòng học tại Lab3A - 15A Quang Trung, thành phố Đà Nẵng