NHỮNG DỰ ÁN ĐÃ LÀM CỦA BÁO VIÊN

Hãy xem những thành quả mà các cựu học viên nhà Báo đã thực hiện trong suốt quá trình học tại Red Cat Academy. Điều chắc chắn là dù quá trình học có khó khăn cỡ nào thì khi xem thành quả do các học viên thực hiện, chúng tôi cảm thấy rất tự hào.

 

 

Bài tập tư duy hình ảnh và vẽ tay